LISTOPAD

  •    7.11.2017 - hudební vystoupení J. Bílého v MŠ (půjdou žáci 1. roč.)
  •  10.11.2017 - edukativní pořad R. Gipsy Banga v DDM Rakovník (pojedou žáci 4. a 5. roč.)
  •  16.11.2017 - Den otevřených dveří v základní škole (8 - 10 hod.)
  •  21.11.2017 -  třídní schůzky (od 16 hod.)
 
 

PROSINEC

  •    3.12.2017 - rozsvícení vánočního stromu v Olešné (v 17 hod.)
  •    4.12.2017 - předvánoční vystoupení našich žáků ve Valeu
  •  12.12.2017 - další vzdělávací pořad z cyklu Planeta Země 3000 v KC Rakovník
  •  16.12.2017 - tradiční  vánoční vycházka do lesa (od 16 hod.)
  •  19.12.2017 - vánoční besídka v sokolovně