KVĚTEN

 •   7.05.2018 → dopravní hřiště (s MŠ)
 • 10.05.2018 → Zdravý životní styl (v DDM Rakovník) - přednáška pro děti s ochutnávkou
 • 12.05.2018 → turistická výprava (Žatec)
 • 17.05.2018 → exkurze na farmu Hedecko
 • 30.05.2018 → společné focení

ČERVEN

 •  2.06.2018 → Dětský den na Olešné
 •  7.06.2018 → vzdělávací výlet na horu Říp a k soutoku Labe s Vltavou (Mělník)
 •  9.06.2018 (?) → turistická výprava (archeologický park v Praze-Liboci)
 •  ??? → Den s IZS (= Integrovaný záchranný systém) v ZŠ Lužná
 •  ??? → Loučení se školním rokem (projekt, přespání ve ŠD)
 • 29.06.2018 → závěr školního roku, vysvědčení