NAŠE CESTA do hlavního města

08.11.2014 20:00

… byla náramně vydařená! „Naše cesta“ se ale především jmenuje výstava, která nejrůznějšími způsoby představuje život handicapovaných lidí. Návštěvníci výstavy si tak mohou vyzkoušet například jízdu na invalidním vozíku nebo z tohoto vozíku hrát košíkovou, poslepu chodit, překonávat překážky, nastoupit do autobusu, hrát ping-pong, skládat stavebnice, nalít vodu do hrnku nebo zdolat horolezeckou stěnu, naučit se několik „slov“ ve znakové řeči a těmi se dorozumívat a mnoho a mnoho dalších dovedností, které zdraví lidé dělají automaticky, ale s omezenými smysly jim to dává pořádně zabrat. Je to opravdu velice zajímavá a v mnoha směrech poučná výstava, kterou je možné navštívit na výstavišti v pražských Holešovicích až do 30.listopadu. My jsme tam došli z dejvického nádraží Stromovkou, kolem krásného bývalého loveckého zámečku, dnes zvaném „místodržitelský letohrádek“, dál kolem unikátní stavby „Šlechtova restaurace“ a nahlédli jsme též do vyústění „Rudolfovy štoly“, vyhlášené za technickou památku. Z výstaviště  jsme se potom svezli tramvají na Václavské náměstí, kde je poblíž Můstku od letošního jara nově otevřený zrcadlový labyrint a kaleidoskopické kino. Kdo zná zrcadlové bludiště na Petříně, umí si představit, kolik legrace jsme si tady užili! J  Veselí a rozjařená nálada nás neopustily ani ve vlaku, i když nevrlá průvodčí brblala,  že jsme si měli objednat vlastní vagón, kolik nás je – dnešní výpravy se nás zúčastnilo 29. A to je prima!