Objevená perla

12.04.2014 20:00

Když jsme se v dubnu vypravili na zámek Nový hrad v Jimlíně u Loun, nikdo z nás netušil, jakou turistickou „perlu“ je možné objevit takřka za humny. Nejprve jsme se však svezli vlakem do Loun, abychom si prošli zajímavou naučnou stezku Louny-Zeměchy. Ta vedla nejprve kolem historické vodárny a potom příjemnou cestou po návrší, odkud se nám po celou dobu otevíral široký výhled      do celého kraje. Po 6 km jsme došli do Jimlína a pak do cíle naší cesty – na zámek Nový hrad. Ještě před několika lety to byla zdevastovaná usedlost po obývání JZD, které tady chovalo ovce a kozy. Dnes, po celkové rekonstrukci, je tady hodně co k vidění. My jsme si postupně prošli s průvodkyní oba prohlídkové okruhy (každý trval téměř hodinu) a viděli jsme a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. V přízemí paláce jsme nahlédli do sklepů (v jednom bydlí drak) a prošli hospodářskými místnostmi, jako je černá kuchyně se svou zásobní a bylinnou zahradou, prádelna, sušárna, truhlárna a zámecká lázeň, vše s ukázkami používaného náčiní a nářadí, včetně výstavy historických šicích strojů. V prvním patře jsme potom procházeli jednotlivé komnaty, v některých obdivovali původní dřevěné malované stropy, v jiných zachovanou štukovou výzdobu nebo nástěnné obrazy či fresky. Některé místnosti slouží jako výstavní prostory, takže jsme se nemohli odtrhnout například od desítek papírových modelů našich známých hradů a zámků nebo od vystavených loutek různých typů. V honosné zámecké kapli se v současnosti pořádají svatební obřady. Na vyhlídku ze zámecké věže nebo do podzemních stájí jsme se už vydali sami, ty jsou volně přístupné, stejně jako zámecká zahrada, teď na jaře obzvlášť kouzelná. Nakonec jsme se na prvním nádvoří v zámeckém šenku posilnili a vydali se na zpáteční cestu. Naše řady se pomalu rozrůstají – tentokrát k dětem z Lužné         a z Olešné přibylo i několik dětí z Kounova. A ještě jedna poznámka – zatímco na Rakovnicku dopoledne vydatně pršelo, my jsme celý výlet opět absolvovali „suchou nohou“.  J